Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.
Nedsatte alle faste udvalg sammen med præsidiet foregående klubår. 

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Vicepræsident elect
Første år af tre i præsidiesammenhæng med blandede ledelselsopgaver og ansvar.  

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Præsidiets 5 personer

I klubåret 2019-2020 består præsidiet af følgende personer:

PRÆSIDENT: Evald Buskov, Sevel. Mobil 2120 8199

VICEPRÆSIDENT: Poul Anker Damtoft, Vinderup. Mobil: 6175 1211

VICEPRÆSIDENT ELECT: Kaj Madsen, Vinderup. Mobil: 2373 9718

SKATMESTER: Vagner Ringgaard, Mogenstrup. Mobil: 2066 4151

SEKRETÆR: Hans Lund, Vinderup. Mobil: 2855 7238